Mестонахождение корпуса найдете на схеме:

Tondi Elektroonika AS hoonete plaan

этаж предназначение номер m2
I офис 12106 39 m2
офис 12105 16 m2
офис 12104 34 m2
II офис 265 m2
III офис и склад 265 m2
IV, V “Tondi Elektroonika AS”
VI офис 12604 24,5 m2
12605 49,7 m2
офис 12606 66 m2
офис и склад 12609 20 m2
VII офис 12704 56,5 m2
12705 15,5 m2
офис 12706 35 m2
офис 12707 34,5 m2
офис и склад 12710 22 m2

[Gallery not found]