Mестонахождение корпуса найдете на схеме:

Tondi Elektroonika AS hoonete plaan

этаж предназначение номер m2
I офис 31A101-31A105 95m2
I офис и склад 31A106 180 m2
I офис и склад 31C101-31C102 406 m2
I склад и производственные помещения 31D101 100 m2
I, II склад 31B131B2 283,3 m2; 312 m2
II, III, IV офис 31A202,31A301,31A401 125 m2
I,II, III офис,склад и производственные помещения 31B1,31B2,31C3 Tondi Elektroonika AS